Save money
Devii independent de serviciile furnizorilor de energie!
Ocrotești natura
Producerea energiei în centrale cu combustibili fosili este nocivă pentru mediu și pentru om!
Earn money
Livrează surplusul tău de energie în rețea și ești răsplătit!